Всеукраїнська Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Україна» (SCU)

SCU – це відкрита інноваційна екосистема, що об'єднує інституції країни, заінтересовані у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації. 

Інна  Малюкова, PhD, директор Інституту  післядипломної освіти НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", співзасновник Всеукраїнської Інноваційної екосистеми  «Sikorsky Challenge Україна» (SCU)

Організатором взаємодії цих інституцій-учасників виступає Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge Україна є моделлю і драйвером високотехнологічного інноваційного розвитку економіки України.  Її місія - розвивати і підтримувати середовище, де зароджуються нові ідеї та інноваційні технології, створюються стартап-компанії та малі високотехнологічні підприємства, які виводять нові високотехнологічні продукти й сервіси на локальні, національні та глобальні ринки.

Інноваційна екосистема SCU розпочиналась як комплексний проєкт КПІ ім. Ігоря Сікорського - найбільшого і найпотужнішого технічного університету України (www.kpi.ua). Початком розбудови інноваційного середовища університету було створення в 2006 році Законом України Корпорації «Науковий парк «Київська політехніка».

На сьогоднішній день Sikorsky Challenge КПІ представляє собою об'єднання:
 • Структурних підрозділів університету:
- департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ
- науково-дослідної частини КПІ
- центру інтелектуальної власності КПІ
- ТехноХабу КПІ
- Стартап школи Sikorsky Challenge КПІ
- Інститут передових оборонних технологій
 • Юридичних осіб, співзасновником яких виступає КПІ ім. Ігоря Сікорського:
- корпорації «Науковий парк «Київська політехніка»
- компанії «Інноваційний холдинг Сікорські Челендж».

Структура Sikorsky Challenge КПІ і взаємодія її учасників:


Позитивні результати розвитку Sikorsky Challenge КПІ як стартапу надали імпульс до масштабування і розповсюдження цього досвіду по всій країні: у 2016 році Sikorsky Challenge КПІ ініціював і став організатором мережі стартап шкіл Sikorsky Challenge в університетах України, а з 2019 року – створення Інноваційних кластерів міст/регіонів.

Тепер SCU – це Всеукраїнська Інноваційна екосистема, що розвивається на трьох взаємно пов'язаних рівнях:
 • університети із функціонуючими на їх базі Стартап школами Sikorsky Challenge (на сьогодні - 18 університетів в Україні та 1 університет в Азербайджані)
 • Інноваційні кластери міст (на сьогодні - розпочата діяльність у 6 містах, іде підготовка – у 3 містах, планується відкриття ще у 4 містах);
 • Інноваційні кластери регіонів (на сьогодні - розпочата діяльність у 4 регіонах, іде підготовка – у 2 регіонах).
Для учасників SCU спільними та об'єднуючими є:
 • партнерські стосунки з Sikorsky Challenge КПІ (Стартап школою / Інноваційним холдингом / Центром інтелектуальної власності)
 • партнерські стосунки університетів, де реалізуються проєкти за оборонною тематикою, з Інститутом передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • участь у Міжнародному Фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge»
 • взаємодія учасників SCU між собою і підтримка єдиної інформаційної платформи.
Стартап школи Sikorsky Challenge в університетах України є головними складовими SCU.
 
Стартап школа у будь-якому університеті може бути окремим підрозділом з відповідними інфраструктурою та іншим ресурсним забезпеченням або розвиватись як проєкт існуючого в університеті структурного підрозділу.

Функціонування Стартап школи розпочинається з підбору та організації діяльності команди менеджерів, тренерів і менторів, підготовлених за методиками SCU. Для цього залучаються тренери Стартап школи КПІ, де ці методики розроблялись і весь час удосконалюються відповідно до вимог часу та нових потреб.

Наступним кроком є набір/відбір слухачів і формування навчальних груп (по 20-25 осіб в кожній). Як правило, кожна Стартап школа протягом року навчає, запускає на інкубування/акселерацію 2-3 групи.

Підготовка слухачів за методиками SCU відбувається у 4 етапи.
 
1-й етап  - Навчання за програмою «Інноваційне підприємництво та практика запуску стартапа» (1,5 ÷ 2 місяці):
 • відбувається у групах в очному та/або в онлайн режимі
 • проводиться тренерами Стартап школи КПІ та даного Університету. 1-й етап завершується відбором проєктів, що мають перспективу комерціалізації і формуванням команд відібраних проєктів. Ці команди переходять на 2-й етап підготовки.
2-й етап  - Інкубування (3 ÷ 4 місяці):
 • підготовка стартап-проєкту до інвестування:
- удосконалюються бізнес-моделі та технології як наслідок роботи з клієнтами та експертами;
здійснюються маркетингові дослідження;
- оформлюються права інтелектуальної власності;
- створюються/удосконалюються прототипи виробів/сервісів;
 • відбувається для кожної команди у форматі менторингу/консультацій
 • забезпечується менторами Інноваційного холдингу, фахівцями і експертами Університету місцевими бізнесменами-практиками.
2-й етап завершується відбором і підготовкою стартап-проєктів до презентацій на локальних конкурсах стартапів міста/регіону.

3-й етап  - Участь відібраних команд у конкурсах стартапів міста/регіону (1 ÷ 2 тижні):
 • підготовка презентацій
 • виступи перед конкурсною комісією, що складається з представників Університету, інвестиційних компаній, фондів, Інноваційного холдингу Sikorsky Challenge, органів місцевого самоврядування та інших учасників Інноваційного кластеру міста/регіону
 • визначення команд-переможців;
 • відбувається у форматі pitch-day в очному або on-line режимі;
 • організовується Стартап школою Університету за участі представників Інноваційного кластеру міста/регіону.
3-й етап завершується реєстрацією стартапів-переможців на сайті SCU, подачею заявки на участь у Міжнародному фестивалі Sikorsky Challenge, підписанням протоколів про наміри з потенційними інвесторами щодо розвитку/інвестування проєктів. Команди-переможці переходять на 4-й етап підготовки.

4-й етап - Акселерація стартап-проєктів «під інвестора/інвесторів» (від 6 місяців до 2 років):
 • доопрацювання стартап-проєкту
 • удосконалення технології та бізнес-моделі стартапу
 • удосконалення прототипу і підготовка до початку малосерійного виробництва
 • патентування нової технології
 • підготовка до відкриття стартап-компанії
 • проводиться для кожної стартап-команди у форматі індивідуального менторингу/консультацій
 • забезпечується менторами Інноваційного холдингу та потенційним інвестором/інвесторами
 • фінансується за рахунок фондів Інноваційних кластерів міст/регіонів, потенційних інвесторів, інших фондів.
4-й етап завершується презентацією стартап-проєкту перед інвесторами/фондами, зацікавленими у їх комерціалізації, підписанням договорів між стартап-командою, інвестиційною компанією/фондом, Університетом та Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge.

І наостанок - географія Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна станом на 29 червня 2021. 

Вражає! Чи не так?