Яка соціальна мережа найкраща для просування стартапу

Соціальні мережі на сьогодні - це найбільш доступний та ефективний інструмент рекламування та просування нового бізнесу. Це стосується майже всіх проєктів, за виключенням, мабуть що, вузькоспеціалізованих В2В проектів. За матеріалами видання СВ insights, причиною краху 8% стартапів є саме невикористання соціальних мереж у своєму маркетингу.  Тому наявність розкрученої бізнес-сторінки в соцмережах - це, однозначно, гарний плюс до ефективності продукту. АЛЕ за умови правильного вибору майданчика для просування. А вибирати є з чого. Сьогодні і онлайн, і оффлайн проєкти успішно просуваються в: Facebook Instagram Pinterest Twitter LinkedIn YouTube Tik-Tok Телеграм. Який майданчик підходить саме вам? Проведіть аналіз сайту і складіть портрет цільової аудиторії Ваш майданчик - це той, на якому активно "тусується" ваша цільова аудиторія. Тому ви маєте визначити для себе особливості свого покупця та скласти його портрет. Це дозволить вибрати  найбільш корисну соціальну мережу. Як тіль

Всеукраїнська Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Україна» (SCU)

SCU – це відкрита інноваційна екосистема, що об'єднує інституції країни, заінтересовані у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації. 

Інна  Малюкова, PhD, директор Інституту  післядипломної освіти НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", співзасновник Всеукраїнської Інноваційної екосистеми  «Sikorsky Challenge Україна» (SCU)

Організатором взаємодії цих інституцій-учасників виступає Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge Україна є моделлю і драйвером високотехнологічного інноваційного розвитку економіки України.  Її місія - розвивати і підтримувати середовище, де зароджуються нові ідеї та інноваційні технології, створюються стартап-компанії та малі високотехнологічні підприємства, які виводять нові високотехнологічні продукти й сервіси на локальні, національні та глобальні ринки.

Інноваційна екосистема SCU розпочиналась як комплексний проєкт КПІ ім. Ігоря Сікорського - найбільшого і найпотужнішого технічного університету України (www.kpi.ua). Початком розбудови інноваційного середовища університету було створення в 2006 році Законом України Корпорації «Науковий парк «Київська політехніка».

На сьогоднішній день Sikorsky Challenge КПІ представляє собою об'єднання:
 • Структурних підрозділів університету:
- департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ
- науково-дослідної частини КПІ
- центру інтелектуальної власності КПІ
- ТехноХабу КПІ
- Стартап школи Sikorsky Challenge КПІ
- Інститут передових оборонних технологій
 • Юридичних осіб, співзасновником яких виступає КПІ ім. Ігоря Сікорського:
- корпорації «Науковий парк «Київська політехніка»
- компанії «Інноваційний холдинг Сікорські Челендж».

Структура Sikorsky Challenge КПІ і взаємодія її учасників:


Позитивні результати розвитку Sikorsky Challenge КПІ як стартапу надали імпульс до масштабування і розповсюдження цього досвіду по всій країні: у 2016 році Sikorsky Challenge КПІ ініціював і став організатором мережі стартап шкіл Sikorsky Challenge в університетах України, а з 2019 року – створення Інноваційних кластерів міст/регіонів.

Тепер SCU – це Всеукраїнська Інноваційна екосистема, що розвивається на трьох взаємно пов'язаних рівнях:
 • університети із функціонуючими на їх базі Стартап школами Sikorsky Challenge (на сьогодні - 18 університетів в Україні та 1 університет в Азербайджані)
 • Інноваційні кластери міст (на сьогодні - розпочата діяльність у 6 містах, іде підготовка – у 3 містах, планується відкриття ще у 4 містах);
 • Інноваційні кластери регіонів (на сьогодні - розпочата діяльність у 4 регіонах, іде підготовка – у 2 регіонах).
Для учасників SCU спільними та об'єднуючими є:
 • партнерські стосунки з Sikorsky Challenge КПІ (Стартап школою / Інноваційним холдингом / Центром інтелектуальної власності)
 • партнерські стосунки університетів, де реалізуються проєкти за оборонною тематикою, з Інститутом передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • участь у Міжнародному Фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge»
 • взаємодія учасників SCU між собою і підтримка єдиної інформаційної платформи.
Стартап школи Sikorsky Challenge в університетах України є головними складовими SCU.
 
Стартап школа у будь-якому університеті може бути окремим підрозділом з відповідними інфраструктурою та іншим ресурсним забезпеченням або розвиватись як проєкт існуючого в університеті структурного підрозділу.

Функціонування Стартап школи розпочинається з підбору та організації діяльності команди менеджерів, тренерів і менторів, підготовлених за методиками SCU. Для цього залучаються тренери Стартап школи КПІ, де ці методики розроблялись і весь час удосконалюються відповідно до вимог часу та нових потреб.

Наступним кроком є набір/відбір слухачів і формування навчальних груп (по 20-25 осіб в кожній). Як правило, кожна Стартап школа протягом року навчає, запускає на інкубування/акселерацію 2-3 групи.

Підготовка слухачів за методиками SCU відбувається у 4 етапи.
 
1-й етап  - Навчання за програмою «Інноваційне підприємництво та практика запуску стартапа» (1,5 ÷ 2 місяці):
 • відбувається у групах в очному та/або в онлайн режимі
 • проводиться тренерами Стартап школи КПІ та даного Університету. 1-й етап завершується відбором проєктів, що мають перспективу комерціалізації і формуванням команд відібраних проєктів. Ці команди переходять на 2-й етап підготовки.
2-й етап  - Інкубування (3 ÷ 4 місяці):
 • підготовка стартап-проєкту до інвестування:
- удосконалюються бізнес-моделі та технології як наслідок роботи з клієнтами та експертами;
здійснюються маркетингові дослідження;
- оформлюються права інтелектуальної власності;
- створюються/удосконалюються прототипи виробів/сервісів;
 • відбувається для кожної команди у форматі менторингу/консультацій
 • забезпечується менторами Інноваційного холдингу, фахівцями і експертами Університету місцевими бізнесменами-практиками.
2-й етап завершується відбором і підготовкою стартап-проєктів до презентацій на локальних конкурсах стартапів міста/регіону.

3-й етап  - Участь відібраних команд у конкурсах стартапів міста/регіону (1 ÷ 2 тижні):
 • підготовка презентацій
 • виступи перед конкурсною комісією, що складається з представників Університету, інвестиційних компаній, фондів, Інноваційного холдингу Sikorsky Challenge, органів місцевого самоврядування та інших учасників Інноваційного кластеру міста/регіону
 • визначення команд-переможців;
 • відбувається у форматі pitch-day в очному або on-line режимі;
 • організовується Стартап школою Університету за участі представників Інноваційного кластеру міста/регіону.
3-й етап завершується реєстрацією стартапів-переможців на сайті SCU, подачею заявки на участь у Міжнародному фестивалі Sikorsky Challenge, підписанням протоколів про наміри з потенційними інвесторами щодо розвитку/інвестування проєктів. Команди-переможці переходять на 4-й етап підготовки.

4-й етап - Акселерація стартап-проєктів «під інвестора/інвесторів» (від 6 місяців до 2 років):
 • доопрацювання стартап-проєкту
 • удосконалення технології та бізнес-моделі стартапу
 • удосконалення прототипу і підготовка до початку малосерійного виробництва
 • патентування нової технології
 • підготовка до відкриття стартап-компанії
 • проводиться для кожної стартап-команди у форматі індивідуального менторингу/консультацій
 • забезпечується менторами Інноваційного холдингу та потенційним інвестором/інвесторами
 • фінансується за рахунок фондів Інноваційних кластерів міст/регіонів, потенційних інвесторів, інших фондів.
4-й етап завершується презентацією стартап-проєкту перед інвесторами/фондами, зацікавленими у їх комерціалізації, підписанням договорів між стартап-командою, інвестиційною компанією/фондом, Університетом та Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge.

І наостанок - географія Інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна станом на 29 червня 2021. 

Вражає! Чи не так?