Sikorsky Challenge - від інноваційної екосистеми НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" до всеукраїнської інноваціонної платформи

Інна  Малюкова, PhD, директор Інституту післядипломної освіти НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", співзасновник Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge»

Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» створювалась і розвивалась протягом останніх  п'яти років з метою взрощування технологічних  ідей, розробки на їх основі стартап-проектів та створення малих високотехнологічних підприємств в середовищі наукових та інженерних шкіл найбільшого технічного університету Украіни – Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорского.Що ж таке Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» ?

«Sikorsky Challenge» - це комплексний проект університету, що складається з чотирьох основних елементів: Стартап Школа, Бізнес-інкубатор, Бюро технологічних розробок, Лабораторія прототипування, Фестиваль інноваційних проектів, Центр інтелектуальної власності та Інноваційний холдинг.


Інноваційна екосистема виконує важливі для КПІ та його партнерів задачі:
 • залучення та відбір креативных людей, що бажають займатись інноваційним підприємництвом - винахідників, вчених, аспірантів та студентів
 • навчання відібраних учасників інноваційному підприємництву та надання допомоги в створенні прототипів
 • пошук інвесторів/бізнес-янголів для інвестування в перспективні проекти (перший та другий раунд інвестицій)
 • відбів найкращих проектів на Конкурс стартапів Фестиваля «Sikorsky Challenge»
 • участь у створенні та запуску стартап компаній
 • допомога та підтримка у питаннях захисту прав інтелектуальної власності (оформлення авторських прав, патентів, ліцензій)забезпечення юридичного, організаційного, бухгалтерського супроводу стартап компанії до другого раунду інвестицій
 • допомога у виведенні стартап компанії на мінародний рівень.
Задачі екосистеми вирішуються у взаємодії  всіх її структурних елементів.У той же час кожний із них виконує свої специфічні функції.

Стартап Школа «Sikorsky Challenge»

В Стартап Школі відбувається навчання  стартаперству і підготовка до запуску інноваційних компаній за оригінальною методикою (методика «Sikorsky Challenge»), що була розроблена  в процесі  розвитку Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge».

Ця  методика створена за безпосередньої участі та провідної ролі відомого ізраїльского стартап-тренера Ігоря Пеера, а також команди тренерів, менторів, менеджерів НТУУ "КПІ" та його бізнес-партнерів.


Игорь Пеер, засновник ізраїльсmкого
бізнес-інкубатора BeNext IT, співзасновник Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge»

Навчання в Стартап Школі відбувається  в три етапи:
 • 1й этап – надання  базових знань та навичок в розробці стартап-проекта
 •  2й этап – підготовка мінимально працюючого  продукту, що задовольняє потреби та вирішує проблеми потенційних клієнтів
 • 3й этап – набуття командами практичних навичок та інструментів, що важливі для відкриття стартап-компанії та отримання пресід-інвестицій.
Водночас вимоги до  учасників та  результативності їх навчання зростають з кожним етапом. Так, якщо на базовий 1й рівень приходять всі бажаючі (їх може бути 100, чи більше), разом із тими, хто не має інноваційних ідей, то на кожний наступний щабель відбираються тільки ті команди, які виконали завдання з розвитку стартап-проекту, мають реальні результати, мотивацію та завзятість продовжувати підприємницьку справу.

Особливість Стартап Школи у тому, що формат навчання час від часу змінюється - від серії інтерактивних тренінгів до регулярних двомісячних програм. Ми шукаємо найефективніши методики підготовки до запуску стартапів. Причому в нас немає жорстко регламентованих термінів навчання.

Після проходження базової програми наші стартапери переходять у режим індивідуальних консультацій з експертами та менторами нашої школи. Термін цього навчання залежить від швидкості та результативності виконання задач. Тому повний цикл навчання та вихід на створення компанії може тривати від 3 місяців до 1 року (а в деяких випадках і довше). За цей час учасники програми можуть створювати прототипи своїх бвзнес-продуктів як в лаборторіях прототипування Стартап Школи, так і з використанням обладнання  кафедр КПІ.

Стартап Школа «Sikorsky Challenge» запрацювала у лютому 2014 року. За весь час навчання пройшли близько 700 стартаперів.А  пресід- та сід-інвестиції від бізнес-янголів, фондів та компаній отримали 50 команд.

Бізнес-інкубатор«Sikorsky Challenge»

Головна роль Бізнес-инкубатору, що був створений у серпні 2014 року, полягає у допомозі  стартап-проектам, Якими зацікавилися інвестори. Ця допомога включає надання менторської, організаційної, юридичної та бухгалтерської підтримки командам, які готуються до створення  стартап-компаній. При цьому бізнес-інкубатор веде перемови з потенційними інвесторами щодо умов інвестиційного договору, пайової участі та захисту прав команди на інтелектуальну власність.

Конкурс стартапів «Sikorsky Challenge»

Конкурс стартапів, що проходить в рамках щорічного Фестиваля інноваційних проектів, є саме той майданчик, на якому вирішуються долі стартап проектів. Це те місце, де зустрічаються  стартап-ідеї/проекти/команди з потенційними інвесторами, де укладаються попередні договори про наміри інвестувати, розвивати та виводити на ринок стартап-продукти.

Перший Фестиваль «Sikorsky Challenge» відбувся у 2012 році. В 2014 році до участі у Конкурсі стартапів долучилися випускники Стартап школи результате. За 6 років проведення Фестивалю інвестиційну і/чи грантову підтримку отримали більш 80 проектів.


Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge», що займається пошуком та розвитком бізнес-моделі стартапів,  має конкурентні переваги над:
 • освітніми програмами МВА, які готують  менеджерів для працюючих бізнесів
 • тренінговими компаніями, які працюють у відриві від наукових та інженерних шкіл
 • українськими бізнес-інкубаторами, які працюють переважно з IТ- проектами.
Наші переваги такі:
 • нескінчений потік студентів, випускників, аспірантів, вчених з якісною інженерною освітою в різних технологічних напрямах
 • науково-техніна та інфраструктурна підтримка інноваторів кафедрами КПІ
 • можливість створювати стартапи в різних науково-технічних напрямах і сферах економіки (а не тільки у сфері IТ)
 • високий рівень менеджмента проекту, що очолює відомий в інноваційних колах ректор Михайло  Згуровський
 • унікальна методика «Sikorsky Challenge», що дозволяє залучати в інноваційне середовище та навчати великі групи креативных людей, а також перетворювати найкращі ідеї  в успішні стартапи.
Михайло Згуровський,

академік НАНУ, ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського",
співзасновник Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge»

"Позитивні результати Стартап школи КПІ дозволили нам восени 2016 року розпочати  маштабування нашого стартапу під назвою "Стартап школа Sikorsky Challenge" на всю Україну. Це означало створення мережі  Стартап Шкіл в різних регіонах України на основі найбільш інноваційних університетів країн"

Станом на січень 2019 року до мережі приєднались такі унаверситети:
 • Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
 • Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)
 • Національний гірничий університет (м. Дніпро)
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (м. Харків)
 • Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
 • Сумський державний університет (м. Суми)
 • Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м.Полтава)
 • Національный університет харчових технологій (м. Київ)
 • Національний університет біоресурсов та природокористування України (м. Київ)
 • Запоріжський національний технічний університет (м. Запоріжжя)
 • Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 • Донецький національний технічний університет (м.Покровськ)
 • Донбаська державна машинобудівна Академія (м.Краматорськ))
Стартап Школы, що запрацювали в цих університетах, стали центрами кристалізації міських  інноваційних екосистем. При цьому з метою розвитку високотехнологічного підприємництва і підтримки університетських стартапів в деяких містах (Вінниця, Маріуполь, Дніпро та Харків) створюються міські інноваційні  компанії. Інвестуя в іннноваційні проекти, ці компанії отримують суттєві  частки в стартап-компаніях та відповідних патентах.

Таким чином, масштабування проекту «Sikorsky Challenge» на інші університети та міста  країни дозволило створити всеукраїнську інноваційну платформу «Sikorsky Challenge». Її ефективність залежить від багатьох факторів, одним з яких є  активна позиція керівників регіонів, міст та університетів. Але головний фактор – це бажання діяти.

Таке бажання у нас є! Ми діємо!